Cursus- en praktijkvoorwaarden

Alles kent regels, zo ook de praktijk:

Praktijkvoorwaarden:

 • Na aanmelding wordt u in het klantenbestand opgenomen. U wordt dan automatisch op de hoogte gehouden van de activiteiten binnen de praktijk. Wilt u dit niet, geef dit dan door via inge@ernarensen.com. De toezending van activiteitenmailing wordt dan stopgezet.
 • Tarief Erna Rensen: € 87,50 per uur, met een minimum van 1 uur.
 • Tarief Brigitte Ruthers: € 67,50 per uur, met een minimum van 1 uur.
 • Tarief Inge te Paske: € 67,50 per uur, met een minimum van 1 uur.
 • Voor bedrijven is het uurtarief exclusief 21 % btw
 • Een consult duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur en dient contant betaald te worden. Pinnen is ook mogelijk.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren (telefonisch of via email) afgemeld te worden.
 • Bij niet tijdige afmelding zullen wij de ingeplande consulttijd met een minimum van 1 uur in rekening brengen.
 • Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn.
 • Veel zorgverzekeraars vergoeden de consulten gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de Vergoedingenlijst 2018.  Of neem contact op met de klantenservice van uw zorgverzekeraar.
 • Wij verzoeken u om bij de eerste afspraak uw verzekeringspasje mee te nemen.
 • Een eerste afspraak is inclusief een intake. Dit omvat ook het ondertekenen van de behandelovereenkomst. (Dit is een eis vanuit de beroepsvereniging.)
U kunt deze behandelovereenkomst hier alvast lezen, zodat u weet wat u ondertekent: Behandelovereenkomst/Informed Consent
 • Erna, Brigitte en Inge zijn lid van de beroepsvereniging LVNG en daarmee gehouden aan de praktijkcode en ethische code.
 • Erna en Inge zijn lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en daarmee gehouden aan de VIV-praktijkcode en ethische code.
 • Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de VIV en/of de LVNG. De praktijk valt onder de wet WKKGZ- alternatieve zorg (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). Klik hier voor meer informatie.
 • De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is als enige beroepsvereniging ISO-gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg.

De praktijk valt onder Alternatieve Geneeswijzen:

(klik hier voor pdf bestand vergoedingen zorgverzekeraars)

Cursus- workshop- en trainingsvoorwaarden:

 • Als u het aanmeldingsformulier via de website hebt ingevuld en verzonden, wordt u  zo snel
mogelijk ingeschreven. Dit geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na de inschrijving ontvangt u een deelnamebevestiging en een factuur voor het inschrijfgeld en/of aanbetaling.
 • U dient er rekening mee te houden dat bij te weinig aanmeldingen de cursus wordt geannuleerd en bij te veel aanmeldingen u op een wachtlijst wordt geplaatst.
 • U bent deelnemer als het cursusgeld 14 dagen vóór  aanvang van de cursus is voldaan op bankrekeningnummer: NL39RABO 0359 1650 36 t.n.v. Praktijk Erna Rensen, tenzij anders is overeengekomen.
 • De aanmelding geldt voor de gehele cursus. Dit betekent dat u het gehele bedrag betaald, ook als u voortijdig stopt met de cursus.
 • Bij annulering tot 31 dagen voor aanvang van de cursus/training/workshop wordt 40,00 euro administratiekosten berekend.
Het inschrijfgeld/aanbetaling kan niet terug gevorderd worden.
 • Bij annulering vanaf 31 dagen tot 14 dagen voor de startdatum van de cursus/training/workshop zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering vanaf 14 dagen voor de startdatum dient het volledige bedrag betaald te worden.
 • Uitzondering Halve Ademdagen: Annuleren kan tot 14 dagen voor de Halve Ademdag. Je bent dan alleen de aanbetaling van 15,00 euro verschuldigd. Bij annulering vanaf 14 dagen voor de Halve Ademdag dient het volledige bedrag betaald te worden.
 • Bij annulering van de gehele cursus onze zijde, wordt het betaalde inschrijfgeld/aanbetaling terug gestort.
 • Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn.
 • Bij verhindering s.v.p. telefonisch afmelden.
 • Indien de cursus, workshop- of training onverhoopt niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte, wordt de cursus verschoven naar een nieuw vast te stellen datum.
 • Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met datamogelijkheden van de deelnemers.
 • U kunt geen geldelijke aanspraak maken bij verlies, diefstal of beschadigingen van kledingstukken of andere persoonlijke eigendommen.

Vergoedingen zorgverzekeraars 2018
(klik hier voor pdf bestand Beroepsvereniging LVNG)