Praktijkvoorwaarden

Alles kent regels, zo ook de praktijk:

 • Een consult duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren (telefonisch of via email) afgemeld te worden. Bij niet tijdige afmelding zullen wij de ingeplande consulttijd met een minimum van 1 uur in rekening brengen.
 • In geval van ziekte of vakantie van een van de therapeuten hebben wij waarneming gewaarborgd. Of indien gewenst, kan de afspraak verschoven worden naar een nieuw vast te stellen datum.
 • Na het consult ontvangt u de factuur. Deze kunnen we voor u uitprinten of verzenden per e-mail.
 • De factuur kunt u direct contant betalen of pinnen. Per bank overmaken is niet mogelijk.
 • Veel zorgverzekeraars vergoeden de consulten gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de Vergoedingenlijst 2024. Of neem contact op met de klantenservice van uw zorgverzekeraar.
 • Wij verzoeken u om bij de eerste afspraak uw verzekeringspasje mee te nemen.
 • Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn.
 • Een eerste afspraak is inclusief een intake. Dit omvat ook het ondertekenen van de behandelovereenkomst. (Dit is een eis vanuit de beroepsvereniging.)
  U kunt deze behandelovereenkomst hier alvast lezen, zodat u weet wat u ondertekent: Behandelovereenkomst.
 • Bij kinderen dient de Behandelovereenkomst door de ouders/verzorgers ondertekend te worden.
 • Erna, Brigitte en Inge zijn lid van de beroepsvereniging LVNT (voorheen LVNG) en daarmee gehouden aan de praktijkcode en ethische code.
 • Erna en Inge zijn lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en daarmee gehouden aan de VIV-praktijkcode en ethische code.
 • Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de VIV en/of de LVNT. Klik hier voor meer informatie.
 • Hier vind je het Privacybeleid Persoonsgegevens.

Cursus- workshop- en trainingsvoorwaarden:
voor Scholing Czb-consulent geldt de Coach4All voorwaarden

 • Als u het aanmeldformulier via de website heeft ingevuld, verzonden en heeft betaald, wordt u zo snel
  mogelijk ingeschreven. Dit geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 • Na de inschrijving ontvangt u een deelnamebevestiging en een factuur.
 • U dient er rekening mee te houden dat bij te weinig aanmeldingen de cursus wordt geannuleerd.
 • Bij te veel aanmeldingen wordt u op een wachtlijst geplaatst.
 • U bent deelnemer als het cursusgeld 14 dagen vóór aanvang van de cursus is voldaan op bankrekeningnummer: NL39RABO 0359 1650 36 t.n.v. Praktijk Erna Rensen, tenzij anders is overeengekomen.
 • De aanmelding geldt voor de gehele cursus. Dit betekent dat u het gehele bedrag betaald, ook als u voortijdig stopt met de cursus.
 • Bij annulering tot 31 dagen voor aanvang van de cursus/training/workshop wordt 40,00 euro administratiekosten berekend.
  Het inschrijfgeld/aanbetaling kan niet terug gevorderd worden.
 • Bij annulering vanaf 31 dagen tot 14 dagen voor de startdatum van de cursus/training/workshop zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering vanaf 14 dagen voor de startdatum dient het volledige bedrag betaald te worden.
 • Uitzondering Halve Ademdagen: Annuleren kan tot 14 dagen voor de Halve Ademdag. Je bent dan alleen de aanbetaling van 17,50 euro verschuldigd. Bij annulering vanaf 14 dagen voor de Halve Ademdag dient het volledige bedrag betaald te worden.
 • Bij annulering van de gehele cursus onze zijde, wordt het betaalde inschrijfgeld/aanbetaling terug gestort.
 • Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn.
 • Bij verhindering s.v.p. telefonisch afmelden.
 • Indien de cursus, workshop- of training onverhoopt niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte, wordt de cursus verschoven naar een nieuw vast te stellen datum. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met datamogelijkheden van de deelnemers.
 • U kunt geen geldelijke aanspraak maken bij verlies, diefstal of beschadigingen van kledingstukken of andere persoonlijke eigendommen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met mij op!

Bel 0543 – 476474
Stuur mij een e-mail