Klachtenreglement Praktijk Erna Rensen

Je hebt een klacht. Wat nu?

Wij doen er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met een van ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via onze beroepsvereniging LVNT of VIV. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Als lid van de Beroepsvereniging, beschikken wij ook over een aansluiting bij een geschillencommissie. Hierdoor komen we tegemoet aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Hieronder vind je alle reglementen:

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling: