Thema’s Back to Basic

Thema’s die tijdens Back to Basic aan bod komen zijn:

Bewustwording van:
– overdracht en tegen-overdracht
– non verbale communicatie
– denk- en handelingspatronen
– belemmerende gedragspatronen
– doelen die je wilt bereiken
– dat wat je van je doel afhoud; je belemmeringen en negatieve overtuigingen

Het doorbreken van:
– oude belemmerende gedragspatronen
– negatieve overtuigingen
– afweermechanismen
– gesloten communicatie

Het Ontwikkelen van:
– open en eerlijke communicatie
– geven en ontvangen van feedback
– open houding naar jezelf en anderen
– terugnemen van projecties en interpretaties

Het opleveren van:
– positief zelfbeeld
– energie en levenslust
– goede zelfreflectie
– acties aangaan waarin je jezelf open en eerlijk opstelt
– open en eerlijke communicatie
– grenzen aangeven
– grenzen van jezelf en anderen respecteren
– gesprekken aangaan
– conflicthantering
– het richten op dat wat je wilt bereiken in plaats van wat je wilt vermijden
– in communicatie leren doorvragen

Gedurende de dagen wordt jouw doel waar je aan wilt werken helder gemaakt en verder uitgediept.

Er wordt vanuit het HEAL-ALL principe gewerkt:

erkennen:
van oude belemmerende gedragspatronen

rkennen:
het ontdekken en erkennen van het ontstaan van deze gedragspatronen

cceptatie:
het accepteren van pijnlijke gebeurtenissen en acceptatie van jouw negatieve gedragingen

L oslaten:
het loslaten van oude negatieve overtuigingen en het creëren van nieuwe positieve overtuigingen

A
 ctie:
Actie opdrachten; “Inzicht zonder handeling brengt geen verandering”.
Om nieuw gedrag tot een patroon om te zetten is er actie en herhaling van nieuw gedrag nodig

even en Levenshouding:
Leven vanuit een positieve levenshouding naar jezelf en naar anderen

Werkwijze: 

De thema’s worden uitgewerkt door middel van natuurgeneeskundige consulten.

Klik hier om terug te gaan naar Training Back to Basic

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief
Stuur ons een e-mail