Bijscholing “Trainingsdag Czb-consulent”
Aan bod komt:
Casusbespreking
Volledige demo Czb-consult door Erna (inclusief vragenlijsten)
Trainen onder supervisie van Erna

Praktische informatie Bijscholingsdag:

Datum: 19 oktober 2022
Tijd
: 10.00 – 17.00 uur
Kosten:  150,00 euro inclusief lunch, certificaat, drinken en tussendoortjes
Aanmelding: via info@coach4all-oc.com
Meer informatie: www.coach4all-oc.com/czbconsulent/