Deze bijeenkomst is toegankelijk voor Czb-consulenten.

Datum: dinsdag 18 juni 2024.
Tijd: 10.00 uur tot 12.15 uur.
Kosten: 45,00 euro.
Online: via Zoom.
Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers.
Aanmelding: telefonisch, mondeling of via inge@ernarensen.com.

Tijdens deze supervisie is er volop gelegenheid voor casuïstiekbespreking en het stellen van vragen.
Het zou fijn zijn als casussen en vragen vooraf worden ingediend. Uiteraard is er ook ruimte voor “spontane” vragen en kun je ook deelnemen als je geen vragen hebt.