TB (Transformational Breath)

Transformational Breath is ontwikkeld door de Amerikaanse doctor in de metafysica Judith Kravitz.

Een ongezond ademhalingspatroon kan ontstaan door traumatische, emotionele of fysieke ervaringen. Ervaringen die zelfs zover kunnen teruggaan tot het moment van je geboorte of tot vlak daarvoor. Een ongezond ademhalingspatroon is eigenlijk een onderbewust verdedigingsmechanisme. Een verdediging tegen onplezierige emoties, die je daarmee onderdrukt en opslaat.

Toen je jouw gevoelens niet mocht of wilde uiten, heb je ze bewust of onbewust weggeduwd en onderdrukt. Daarmee heb je deze emoties ergens in je lichaam opgeslagen, waar ze chronische spanningen veroorzaken. Het is bijna onvermijdelijk dat deze niet-geuite emoties uiteindelijk tevoorschijn komen in de vorm van pijn en ziekte.

Albert Einstein bewees jaren geleden al dat gevoelens een vorm van energie zijn. Energie die niet kan worden vernietigd, maar alleen van vorm kan veranderen. Het is onze eigen verantwoordelijkheid de energie te transformeren (veranderen) voordat het fysieke en mentale pijnen veroorzaakt. Transformational Breath is een methode die je daarbij kan helpen. Het stelt je in staat om je gezondheid van binnenuit te verbeteren.

Ademen doen we automatisch, daar hoeven we niet over na te denken. De manier waarop we ademen kunnen we wel bewust beïnvloeden. We kunnen vanuit de onze volle aandacht en bewustzijn ademen. Een lange en diepe inademing vanuit onze onderbuik maken die we verbinden met onze middenrif en ons borstgebied. De ademhaling laten we ontspannen los door een korte uitademing. Deze bewuste ademhaling is de kracht van Transformational Breath.

De manier waarop we ademen is ook de manier waarop we in het leven staan.
Als we kiezen om te leven en bewust te ademen, bepalen we zelf de manier waarop we in het leven staan. Hoe we omgaan met gebeurtenissen en hoe we omgaan met de manier waarop we reageren op onze emoties en op andermans emoties.

Meer dan 70% van onze energie komt voort uit ons ademen. Een ademsessie Transformational Breath geeft je die energie en zal je bekrachtigen door de directe toevoer aan zuurstof.
Daarnaast train je je ademhalingsmechanisme en je ademhalingspatroon (spieren, middenrif, longweefsel).

Transformational Breath stelt je in staat om ook in stresssituaties bewust goed te blijven ademen en meer zuurstof in te nemen, zodat je beter in staat bent om in je eigen kracht te blijven.

Tijdens de TB werken we op 3 verschillende niveaus:

Het eerste niveau: lichamelijk

Op het eerste niveau doorbreek je de beperkte ademhalingspatronen en leer je om meer effectiever en gemakkelijker te ademen. Je kunt vervolgens je ademhaling verder ontwikkelen en openen. Daardoor krijg je meer energie en versterk je het zelfhelend vermogen van je lichaam.
Maar dat niet alleen: het vergroot ook je vermogen om te ervaren en het goede in je leven toe te laten. Het is bekend dat de waarde van de lucht die je in je lichaam brengt, gelijk is aan de waarde van het goede dat je in je leven accepteert.

Het tweede niveau: mentaal-emotioneel

Op het tweede niveau schoon je het onderbewuste op zover het de vrije ademhaling in de weg zit. Het gaat dan om oude niet uitgedrukte emoties, negatieve overtuigingen, oude herinneringen uit het verleden, die allemaal opgeslagen zijn op een onbewust celniveau.
Controle van de ademhaling is onze dagelijks manier om emoties te vermijden en te onderdrukken. Deze verdrongen emoties zijn daarmee natuurlijk niet verdwenen, maar opgeslagen in het onderbewuste. Wanneer je vast zit in dat ademhalingspatroon, houd je ook de negativiteit vast.

Transformational Breath geeft toegang tot de onverwerkte emoties en negatieve overtuigingen. Het opschonen van het onderbewuste zorgt dat oorzaken van disfunctioneren worden behandeld en geheeld. Je leert dieper te ontspannen en volledig uit te ademen. Gedachten en gevoelens helen en transformeren naar het niveau van rust, vrede en liefde. Je ervaart blijvend meer gevoelens van helderheid en lichtheid.

Het derde niveau: spiritueel

Op het derde niveau kom je in aanraking met je ware kern. Je komt steeds dichter bij wie je werkelijk bent. Dit niveau van Transformational Breath maakt het mogelijk je bewust te verbinden met je hogere zelf.
Het komt voor dat mensen die zich op dit niveau bevinden mystieke ervaringen hebben of visioenen. Ze worden zich bewust van andere dimensies en werkelijkheden. Velen komen in een diep meditatieve staat en ontvangen begeleiding en inzichten voor hun verdere leven.
(Bron: Transformational Breath Judith Kravitz)