Stichting Coach4AllTheKids

Coach4AllTheKids heeft als doelstelling om kansarme kinderen te ondersteunen in hun belangrijkste basis- en levensbehoeften.

Coach4AllTheKids is in 2007 door Erna Rensen opgericht om de kansarme kinderen in het hier en nu te ondersteunen voor hun toekomst. Belangrijke waarden hierin zijn zelfredzaamheid en onafhankelijkheid.

Erna krijgt hierin een geweldige ondersteuning van vrijwilligers. Ook zij zetten zich geheel belangeloos in om het project zoveel mogelijk te ondersteunen waar het nodig is.

Het project ‘geef het kind een rugzak’ heeft zich 7 jaar lang gericht op de Dominicaanse Republiek. Dit project is in juni 2014 door ons afgesloten.

Coach4AllTheKids richt zich vanaf september 2014 op deze kinderen en jongeren in Nederland. We mogen de Nederlandse kinderen die geen of weinig kans hebben, niet aan hun lot overlaten.

Via www.coach4allthekids.com kun je alle ontwikkelingen die we in de loop van de jaren hebben gedaan volgen.

De stichting is afhankelijk van giften en donaties om dit werk voor te kunnen blijven zetten. Wil je een gift geven? Maak je gift dan over op IBAN: NL23 Rabo 0137953526 t.n.v. Coach4AllTheKids.
Ik zal er persoonlijk voor zorgdragen dat jouw bijdrage op de juiste plek geïnvesteerd wordt.

Wij zijn aangesloten bij ANBI onder nummer: 8207.07.594

Voor meer informatie kun je ons ook telefonisch of per e-mail benaderen. We staan je graag te woord.

Hartelijke groet,
Erna Rensen