Psychometrie

Wat is psychometrie?

We hebben allemaal onze 5 fysieke zintuigen. Met deze 5 fysieke zintuigen nemen we de fysieke wereld om ons heen waar. Onze zintuigen hebben een begin en een eind. Ze zijn stoffelijk en hebben dan ook de beperking om alleen de stoffelijke, materiële wereld waar te nemen.
Erna is in staat om meer waar te nemen dan alleen de stoffelijke en materiële wereld. Er is dus meer om waar te nemen dan alleen met onze 5 fysieke zintuigen. Zoals Einstein al ontdekte bestaat alles uit energie en gaat er geen enkele energie verloren.

Erna heeft het vermogen om contact te maken met deze niet materiële wereld of energie, en is in staat om de niet tastbare wereld om ons heen waar te nemen en te ‘vertalen’ in een persoonlijke boodschap.

Individuele psychometriesessie

Wat kun je van een psychometrie sessie verwachten?

Door middel van een persoon, een persoonlijk voorwerp of een foto van een dierbaar overledene stemt Erna zich af op de energie van de persoon, het voorwerp of de foto. Van daaruit ontvangt ze inspiratie door middel van een ingeving, een idee, het horen van muziek, het zien van beelden, het voelen van lichamelijke sensaties en/of pijnen, het horen van woorden, het voeren van gesprekken enzovoort. Deze inspiratie zet Erna om in een boodschap die ze over brengt naar degene die bij haar op consult is.

Als je een voorwerp of een foto van iemand anders dan van jezelf meeneemt en die persoon is nog in leven, dan dien je vooraf eerst toestemming te vragen aan degene waar het voorwerp of de foto van is. Dit in verband met de privacy.

De sessie kan op een CD worden opgenomen zodat je het thuis nog eens kunt afluisteren. De ervaring leert dat je na het afluisteren meer informatie opneemt dan tijdens de sessie.

Psychometrie thema- avonden voor Verenigingen, Stichtingen enzovoort

Regelmatig wordt Erna uitgenodigd door diverse Verenigingen en Stichtingen voor het verzorgen van een psychometrie-avond. Ook bibliotheken, personeelsverenigingen en anderen weten de weg naar Erna te vinden. De avonden kunnen zowel besloten als openbaar zijn.
Voor geplande openbare avonden zie de agenda.

In opdracht verzorgt Erna ook thema-avonden. Heeft u een thema dan kan dit in onderling overleg verzorgd worden.

Wilt u een boeiende avond door Erna laten verzorgen? Neem dan contact op met de praktijk via contact en route.

Psychometrie thema- avonden Eigen Praktijk

Erna verzorgt in haar eigen gezellige en sfeervolle ruimte diverse thema-avonden met waarnemingen. Ze zal de boodschappen zoveel mogelijk verbinden aan het thema.

De thema-avond begint met een korte inleidende meditatie en eindigt met een korte afsluitende meditatie. De begin- en eindmeditaties zijn inhoudelijk met elkaar verbonden aan het desbetreffende thema.

Er is de gelegenheid om tijdens deze avond 1 foto of voorwerp per persoon neer te leggen. Niet iedereen kan een persoonlijke boodschap krijgen. Daar de boodschappen verbonden zijn met het thema zal iedereen een mooie boodschap voor zichzelf kunnen halen uit de boodschappen die gegeven worden aan anderen. En natuurlijk de boodschap de je meekrijgt vanuit de inleidende en afsluitende meditatie.

In 2016 zullen er helaas, wegens een te drukke agenda, geen Kerstavonden georganiseerd worden…

 

Praktische informatie:

Datum:   Nog onbekend
Entree: € 15,00 per persoon, incl. consumpties
Tijden: Ontvangst: 19.00 uur met koffie en wat lekkers. Aanvang psychometrie: 19.30 uur tot 22.00 uur.
Aanmelding:  Tijdig i.v.m. een beperkt aantal plaatsen (max. 40) via inge@ernarensen.com, telefonisch 0543-476474 of via onderstaand aanmeldingsformulier.
Vol =  Vol. (Er is alleen nog plek op de avond van 22 december)

 

Aanmeldformulier:

Voorletters + Voornaam*:
Achternaam*:
Adres*:
PC + Woonplaats*:
Telefoonnummer:
E-mail*:
Aantal personen:
Datum thema avond:* klik hier voor de A.V. (opent in een nieuwe pagina)
Nadat we de aanmelding hebben ontvangen, ontvang je van ons een ontvangstbevestiging en een factuur. De door jouw verstrekte persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk. Wij zullen de gegevens uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik en niet gebruiken voor andere doeleinden.

Bovenstaand aanmeldformulier met prijs is uitsluitend voor Psychometrie thema- avonden Eigen Praktijk.